Uzavření smlouvy

Umístění sběrných nádob  (zpravidla ke stávajícím místům pro separaci odpadu)

Občané třídí použitý jedlé oleje a tuky

Pravidelný svoz a online evidence do systému v reálném čase

Online přístup klienta do evidence svozů

Roční podklad pro hlášení evidence odpadů

V roce 2011 jsme spustili Projekt pro města a obce, zaměřený na sběr opotřebeného potravinářského oleje a tuku.    V současné době je do Projektu zapojeno více než 900 měst a obcí v rámci celé České republiky, s několika tisíci sběrných míst.

Smyslem Projektu byla na jeho počátku ochrana životního prostředí, s cílem zamezit vypouštění olejů a tuků z kuchyní do odpadních vod, kde jednak způsobují postupné zanášení kanalizace a s tím související technické problémy při její údržbě, jednak mají společně s dalšími problematickými látkami v odpadních vodách negativní vliv na životní prostředí.

Současný trend udržitelného rozvoje, ukazuje stejnou, ne-li vyšší důležitost dalšího aspektu, kterým je efektivní využívání zdrojů v rámci cirkulární ekonomiky.  To dává sběru opotřebených potravinářských olejů a tuků zcela nový rozměr – nutnost skutečně co nejefektivněji využívat zdroje a podílet se tak na snížení surovinové a energetické závislosti naší země.

Pro skutečně efektivní sběr druhotných surovin a jejich další využívání je potřeba co nejvyšší míra spoluzodpovědnosti. K tomuto však nestačí mít pouze splněnu zákonnou povinnost, týkající se sběru, resp. separace odpadů, ale je potřeba skutečně aktivně působit na obyvatele, zvyšovat jejích povědomí a zároveň jim samotné třídění a sběr co nejvíce usnadnit a zpřístupnit.

Klientům z řad měst a obcí poskytujeme potřebné množství separačních nádob pro sběr tohoto odpadu. Počet nádob a jejich umístění jsou určeny dle potřeb a požadavků daného města či obce.

Nádoby pravidelně monitorujeme a vyvážíme. Množství vyvezeného odpadu (použitých jedlých olejů a tuků) evidujeme online. Zástupce města nebo obce má do této evidence přístup. Eviduje se nejen celkové svezené množství, ale také množství na konkrétním  sběrném místě. Díky tomu můžeme společně vhodně rozmisťovat nádoby, přidávat nové nebo naopak zrušit nevyužívané místo. Na konci roku od nás smluvní město či obec dostane podklady pro hlášení evidence odpadů.

Proces

Jak to celé funguje a časté otázky

Mapa stanovišť

Rozmístění našich stanovišť na použité jedlé oleje a tuky

Kontakty

Neváhejte nás kontaktovat pro další informace, uzavření smlouvy…

Zajímavosti