Drtiče kuchyňských odpadů

Americký výmysl drtič kuchyňského odpadu se zdál být na začátku jako skvělý nápad. Jak se ale v praxi ukázalo, není to zase až tak výborné. Takto rozdrcený odpad zanáší kanalizaci pevnými zbytky potravin. Na ty se pak váží zejména tuky a jak si domyslíte, odpadní trubky začnou mít horší průchodnost, až může dojít k jejich úplnému ucpání. Výrobce drtičů toto pochopitelně tolik neřeší. Nicméně o tento problém se zajímá legislativa, která napojení kuchyňských drtičů na veřejnou kanalizaci zakazuje. Sankce za porušení tohoto zákona může vyjít domácnost pěkně draho – horní hranice je až 5 milionů korun.