Inzerce a přední strana letáků

Inzeráty do obecních zpravodajů ve formátu A4 nebo A4 na šířku.
Materiály ve formátu A4 lze použít jako přední strana pro leták.

Zadní strana letáků

Zkombinujte si sami přední a zadní část letáku.

Verze s možností doplnění vlastní adresy.

Verze s adresou společnosti EKO-PF s.r.p.

Dvojlist a textová inzerce

Leták  A4 dvojlist s textem a dvě stránky textové inzerce k otištění v obecním zpravodaji.