Projekt pro města a obce

Projekt pro města a obce

Projekt pro města a obce » O projektu

 

O projektu

Projekt pro města a obce - O projektuFirma EKO-PF s.r.o. spustila v roce 2011 pilotní projekt pro města a obce ( dále jen ,, Projekt pro města a obce,, ), ve kterém představuje svou službu, ve formě sběru opotřebeného potravinářského oleje a tuku pro obyvatelstvo v ČR.

Městům a obcím ( dále jen smluvním partnerům ) dodává firma EKO-PF potřebné množství separačních nádob (240 l, speciálně upravené zelené PVC kontejnery ), které jsou označeny specifikací daného odpadu. Nádoby jsou zpravidla přičleněny k již stojícím separačním nádobám a jejich počet je vydefinován s ohledem na počet separačních míst s dohodou s příslušným městem, či obcí.

Nádoby slouží k umísťování opotřebeného potravinářského oleje a tuku v použitých plastových lahvích, nebo jiném obalu.

Město, nebo obec informuje své občany o této službě např. s využitím místních novin, zpravodaje, případně cíleným letákem.

Pokud jde o praktickou stránku projektu, pak jsou nádoby na tento odpad pravidelně monitorovány ( vybírány ) firmou EKO-PF s.r.o., která zároveň vede evidenci tohoto odpadu, s výstupem pro svého smluvního partnera. .

Snahou celého projektu je je ochrana životního prostředí ( firma EKO PF obdržela v roce 2011 osvědčení za účast ve finale soutěže ,,CENA ZDRAVÍ A BEZPEČNÉ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ,, ), veřejného a soukromého majetku od zbytečné a nákladné údržby na odpadních systémech kanalizace.

Vážení partneři projektu a návštěvníci našeho webu, v odkazech ,, projektu pro města a obce,, naleznete přehled dokumentů, jak ke stažení, tak odkazy, mediální spoty a články na již probíhající průběh tohot projektu.

Firma EKO-PF spolu s Projektem pro města a obce propaguje heslo:

Chraňme přírodu, chraňme své majetky, pomoci může každý.